railDocs

Door middel van railDocs beschikt de spoorbranche altijd over de juiste en meest actuele seinwezendocumentatie. De op een aangegeven dag geldige FIS, RVTO, OBE-, OS, OR-, BVS-, WVK-, Schakelschema bovenleiding-tekeningen, 3Kv-tekeningen en SWID.

RailDocs is het bronsysteem van de verschillende gegevens. RIGD-LOXIA beheert deze bron zorgvuldig en regelt het wijzigings- en configuratieproces samen met de betrokken partijen. Dit betekent dat wanneer er nieuwe gegevens beschikbaar komen deze altijd direct beschikbaar zijn in railDocs.

RIGD-LOXIA biedt de optie aan om externe informatiesystemen aan te sluiten op het bronsysteem door middel van een technische koppeling. Hiermee wordt het mogelijk om de informatie zoals die ook in railDocs gepubliceerd wordt in te passen in systemen en processen van alle partijen binnen de spoorbranche. Meer informatie hierover vindt u bij de RIGD Services.

Momenteel wordt via railDocs de volgende informatie gepubliceerd:

  • De op een aangegeven dag geldige OBE-, OS, OR-, BVS-, WVK- en BLSS-tekeningen. Standaard worden de tekeningen getoond die "vandaag" geldig zijn, maar er kan ook gekozen worden voor een dag uit het verleden of een dag in de toekomst. De getoonde tekeningen kunnen ook gefilterd worden op diverse meta-informatie; bijvoorbeeld per post of geocode. In het geval van OBE-tekeningen kan ook gefilterd worden op elementen die voorkomen op de tekening. Zo kan gezocht worden op bijvoorbeeld een wisselnummer of een overwegstraatnaam.

  • Het vigerende en eventuele toekomstige bedieningsvoorschriften. De bedieningsvoorschriften kunnen direct op railDocs ingezien worden, zonder dat het hele bestand gedownload hoeft te worden. Op de BVS- en WVK-tekeningen aangebrachte hyperlinks zijn ook te volgen, waardoor makkelijk tussen aangrenzende tekeningen genavigeerd kan worden. Het vigerende bedieningsvoorschrift is via een vaste link beschikbaar, zodat altijd eenduidig is wat de actuele documentatie is.

  • Per tekening een versieoverzicht met daarin alle gepubliceerde versies die in beheer zijn bij RIGD-LOXIA. Hiermee is het eenvoudig om de ontwikkeling die een tekening in de tijd heeft doorgemaakt in te zien.

Het informatieportaal railDocs is voor iedereen vanaf het ProRail-netwerk direct, zonder inloggen, toegankelijk. Van buiten het ProRail-netwerk is railDocs toegankelijk wanneer u beschikt over een gebruikersaccount. Het inloggen met een gebruikersaccount biedt ook als voordeel dat het mogelijk is om abbonnementen in te stellen, waarmee u per e-mail op de hoogte gebracht wordt wanneer nieuwe tekeningen beschikbaar komen.

Informatie over aanvragen van een account staat hier.

Direct inloggen in railDocs